Værdipartner/Udstiller

Din virksomhed har produkter, viden og kompetencer, der kan hjælpe start ups godt i gang eller etablerede virksomheder stærkt videre.

Bliv Plus udstiller og få fordele hele året rundt eller vælg light modellen og vær med på et hjørne under selve Iværk&Vækst.

Ved booking inden 1. august får du som ekstra bonus tilbud om gratis deltagelse på eksponerings- og dialogplatformen FeedsFloor, som er det nye AirBnB for messer.

Kontakt Eva Vedel på eva@ivaerk.dk for mere information.